VIKTEN AV STILLPOWERMINDFULNESS
Mindfulness beskrivs på många sätt. Att se klart och fördomsfritt. Närvaro i nuet.  Stillhet och rymd. Att styra sin uppmärksamhet. 

Forskningen på mindfullnes har exploderat de senaste åren och forskarna försöker kartlägga det mänskliga medvetandet. Idag vet vi att aktiv användning av mindfulness sätter spår i hjärnan. Det kan vi se på magnetröntgen. Vi kan idag se att delar av hjärnan som är uppmärksamma, reglerar känslor och ger oss en bättre självinsikt påverkas av mindfulness. Vad du tänker, gör, säger och uppmärksammar ändrar strukturen och funktionen i hjärnan.

STILLPOWER
För mig är mindfulness inte samma sak som att vara passiv eller världsfrånvänd. Tvärtom! För mig är det ett sätt att få en inre stillhet som ger mig ett kristallklart perspektiv på saker och ting. Stillhet behövs för att se störningarna som sker utanför. Jag kallar det STILLPOWER. Det är som att sitta på balkongen och titta på dansgolvet som är mitt liv. Därifrån kan jag få mer distans till mig själv och mina reaktioner.

Vi har ofta kontroll över mycket i vårt liv, men inte alltid över vårt medvetande. Många klienter jag jobbar med som är väldigt kontrollerande i sitt liv, lär jag att istället få kontroll över sitt medvetande. Sina takar och känslor. Att det är det som sker inombords som gör dig upprörd.

När vi utvecklar vårt sinne, skapar vi utrymme för vårt sanna jag att komma fram. Vem vi är och vad vi vill i livet. Vi skapar ett utrymme att utvecklas och växa.

GÖR DITT VAL
Om du vill utveckla ditt sinne och skapa utrymme att växa, behöver du bestämma dig om du vill leva ett liv baserat på vanor eller utifrån medvetenhet. Lever du utifrån dina vanor, kommer du alltid att reagera på samma sätt och med samma rädslor, samma osäkerheter, samma fördomar, samma stories.

Men om du lever ett liv i medvetenhet, uppmärksammar du dina vanor, dina tankar, du observerar dina reaktioner och ser vilka tankar som leder till ett visst beteende.  Du skapar då en möjlighet att agera annorlunda, än om du agerar utifrån dina vanor. Du kan se verkligheten utifrån flera synvinklar och därmed få fler val. Du ställer dig på balkongen och kikar ner på dansgolvet. Du tar ett steg tillbaka, vilket behövs ibland. Vi kan blir så uppslukade av våra känslor att vi tappar perspektivet. Du är inte dina känslor för stunden.

BÖJ FRAMTIDEN
När jag förstår hur mitt sinne fungerar och reagerar på en person eller situation, kan jag skapa något nytt. Jag kan förändra hur mitt liv kommer att fortsätta. Jag böjer framtiden. När jag upptäcker omedvetna vanor och präglingar som styr mig, öppnar jag upp för nya val som förändrar min framtid.

Jag böjer framtiden genom att vara medveten om vad som händer här och nu, för det är den stunden jag har chansen att göra mina val.

RÄTT SAK PÅ RÄTT PLATS OCH VID RÄTT TIDPUNKT
Det är dock viktigt att säga att mindfulness inte passar alla. Känslor och gamla minnen kan komma upp, som du behöver professionell hjälp med att bearbeta. Mindfulness är inte ett magiskt piller. Men det kan vara ett av dina verktyg för ett bra liv.