Våga tappa masken 

Många av oss har byggt upp en sköld för att dölja vår sårbarhet. Vi vill inte visa våra fel och brister av rädsla för att omgivningen ska rata oss. Därför bygger vi en perfekt fasad. Det lustiga är att det är just de sårbara, äkta människorna som är lyckligast. De som vågar visa upp hela sig själv och sitt liv. De som släpper kontrollen, slutar vara perfekta, slutar skämmas över sig själv och tror på sitt eget värde.

Den amerikanska forskaren Brené Brown säger att när vi fjärmar oss från andra, och döljer oss själva för att undvika kritik och skamkänslor, så fjärmar vi oss från möjligheten att bli lyckliga. Brown forskade i 12 år på skam och medkänsla, hur skam fungerar och vad vi kan göra för att känna mindre skam. Hon kom fram till att människor som såg sitt eget värde, som inte kände skam över sig själva, de kunde alla visa sårbarhet.
 

 

Sårbarhet kan vara skrämmande för många, men också en växtplats för glädje, kärlek, hopp, empati, kreativitet och tacksamhet. Det lustiga är att sårbarhet ofta är något vi uppskattar hos andra, men sällan vill visa själv.

Sårbarhet – en svaghet?
Många tror att sårbarhet är en svaghet. Jag möter detta väldigt mycket i mitt arbete med klienter. Man tror att sårbarhet är samma som att låta sig utnyttjas, att inte sätta gränser, att bli mesig, att vara svag. Detta är helt fel. Sårbarhet är det bästa tecknet på mod och styrka. Att dela med oss av oss själva till andra (även de mörka berättelserna) kräver mod, men det ger också en otrolig belöning i tillit och intimitet. Att vara sårbar är att vara med andra på ett äkta sätt.

Skam
Browns forskning visar att många som inte vågar vara sårbara känner ofta skamkänslor. De upplever att de inte är bra nog, att det är något fel på dem. Och det är enkelt att fastna i denna fälla då vi i samhället är väldigt duktiga på att fokusera på det vi saknar och lyfta fram det vi kan göra bättre. Detta skapar en känsla av att vi aldrig är tillräckliga eller har tillräckligt.

Att vara sårbar är att våga säga och göra något utan att veta gensvaret, utan att veta resultatet, utan att vara säker på om du ska klara det eller andra ska gilla det du gör.

En sårbar människa säger:

 • Jag vet inte
 • Jag behöver hjälp
 • Det här fungerar inte
 • Jag är ansvarig
 • Jag vill ha feedback
 • Kan du lära mig?
 • Jag finns här för dig


När du inte vågar vara sårbar
När du inte vågar vara sårbar stänger du av dig själv, för att slippa obehaget. Tyvärr stänger du då även av möjligheten att känna glädje, lycka, kärlek och gemenskap. Skam leder till rädsla, oro och ensamhet. Genom att visa dig svag och sårbar kan du gå från skam till äkta glädje.
 

 

Försvar och motstrategi
Oftast använder vi tre strategier för att skydda oss mot skamkänslor. Brown kallar dessa för sköldar och hon har även hittat tre motstrategier.

Första skölden – Glädjefobi
Ibland hör jag klienter säga ”jag får passa på att njuta, för man vet aldrig hur länge det håller” eller ”så länge det nu varar” eller ”det känns nästan för bra för att vara sant”. När livet känns bra blir vi rädda för att allt ska försvinna. Undermedvetet undrar vi om vi verkligen förtjänar att vara så lyckliga.

Motstrategi
Öva dig i tacksamhet. En av världens största coacher Tony Robbins berättar hur han varje morgon sitter ned en liten stund och känner tacksamhet för allt han har i livet. Lär dig skillnaden på lycka och glädje. Lycka är i något som sker i stunden, medan glädje mer är ett förhållningssätt till livet. Använd de lyckliga stunderna till att påminna dig om att vara tacksam över det du har.

Andra skölden – Perfektionism
Ibland tror vi att om vi bara gör allt perfekt och framstår som perfekta, kommer alla att tycka om oss och vi slipper alla jobbiga skuldkänslor. En perfektionist tänker ”jag är det jag gör och hur bra jag gör det”.

Motstrategi
Visa dig själv medkänsla och möt dig själv med värme och förståelse, även när du inte lyckas, när du inte känner dig tillräcklig. Det ligger i vår natur att inte vara perfekta eller som jag brukar säga ”vi är egentligen redan perfekta precis som vi är, vi glömmer bara bort det”.

Tredje skölden – Bedövning
Vi bedövar ofta våra jobbiga känslor på olika sätt. Vi dricker alkohol, röker, stressar, shoppar, tränar, jobbar, medicinerar, tittar på TV, eller är ständigt sysselsatta.

Motstrategi
Våga känn dina känslor på riktigt istället för att fly från dem. Bejaka dina känslor och sök den äkta trösten. Sätt gränser.

Från skam till medkänsla
I vissa situationer kanske du känner skam, att du har gjort fel, att du inte räcker till, att du inte är bra nog. Att kunna vara dig själv och ta dig igenom upplevelsen, utan att offra dina värderingar, kallar Brown för att vara skamtålig. När du lyckas blir du modigare och känner mer medkänsla och samhörighet än tidigare. Brown listar fyra vägar till ökad skamtålighet.

 1. Lär dig att känna igen skammen och förstå vad det är som utlöser den. När du känner skam, kan du känna den fysiskt? Vad var det som utlöste den? Ju mer du vet om dina skamkänslor, desto mindre makt har de över dig.
 2. Öva dig i kritiskt tänkande. Jämför de budskap som ligger bakom skammen med verkligheten. Är de realistiska och uppnåbara? Står de för den du vill vara, eller det som du tror att andra behöver eller förväntar sig av dig?
 3. Öppna dig. Delar du din historia med andra? Vi kan inte förvänta oss medkänsla om vi inte knyter an till andra och berättar om våra svårigheter och nederlag.
 4. Prata om skammen. Pratar du om vad du känner och ber du om det du behöver när du känner skam? Ju mer vi pratar om vår skam, desto mindre grepp får den om oss.

 

 

10 vägar till mer glädje
Människor som har lätt att stå emot skam och som tror på sitt eget värde kallar Brené Brown för helhjärtade människor. De är modiga, visar sig själva och andra medkänsla och de har goda relationer.

Utifrån sin forskning listar Brown 10 vägar till att leva helhjärtat:

 1. Värna om det som är äkta. Släpp taget om andras åsikter.
 2. Värna om medkänsla med dig själv. Släpp taget om kraven på att vara perfekt.
 3. Värna om din själsliga motståndskraft. Släpp taget om det som dövar och gör dig maktlös.
 4. Värna om tacksamhet och glädje. Släpp taget om otillräcklighet och rädslor.
 5. Värna intuitionen och lita på tron. Släpp taget om behovet av kontroll.
 6. Värna om kreativiteten. Släpp taget om konkurrenstänkandet.
 7. Värna om leken och vilan. Släpp taget om tröttheten som statussymbol och fliten som egenvärde.
 8. Värna om vilan och lugnet. Släpp taget om oron som livsstil.
 9. Värna om det meningsfulla arbetet. Släpp taget om tvivlen och måstena.
 10. Värna om skrattet, sången och dansen. Släpp taget om behovet att verka cool och ha allt under kontroll.Nyfiken på mer
Läs Brené Browns nya bok ”Mod att vara sårbar i dina relationer, i ditt föräldraskap, i ditt liv”.