Oro – vad är sanningen?

 

Det är ganska enkelt för oss människor att skapa en väldigt övertygande verklighet inuti våra huvuden. Men hur vet vi egentligen skillnaden mellan den riktiga sanningen och ”en sanning”? 

När vi upplever oro är det ganska vanligt att vi svarar på den obehagliga känslan från ett negativt perspektiv. Automatiskt går vi in i rädsla, vi övertygar oss själva att något hemskt kommer att hända, eftersom vår oro var en respons på och skapad från tidigare obehaglig upplevelser. Vi kommer naturligt att dras till vår standardprogrammering, en skyddsmekanik som genererats av vårt undermedvetna, som ett sätt att hålla oss säkra. Det är det undermedvetnas jobb och det kommer att utföra uppgiften oavsett vad som händer.

Det undermedvetna vet inget om linjär tid och svarar fortfarande på ett hot med samma hyperalerta respons som det använde för många år sedan. Det gamla programmet kör fortfarande i bakgrunden och skapar en verklighet från ”en sanning” av hur det brukade vara, till skillnad från hur vi lever nu, äldre och visare och förhoppningsvis inte längre under hot eller någon omedelbar fara. Det undermedvetna bryr sig inte alls om hur trygga vi är nu, det bryr sig bara om ”sanningen” och inget annat än ”sanningen”.

Oro kan vara väldigt obehagligt och utmanande, och leda till en rad olika svåra symtom som OCD, drog- och alkoholmissbruk osv. Hypnoterapi för oro kan hjälpa dig att lösa dessa symtom genom att förhandla med det undermedvetnas inre beskyddare att det externa hotet inte längre existerar och därmed övertyga det att vi nu är trygga och inte längre i fight/flight responsen. Det undermedvetna kan släppa och uppdatera den oroliga reaktionen till livet och dess utmaningar till mer harmoniska responser, som är i relation till vår nuvarande verklighet, och låter oss leva efter en ny sanning som gör livet mer behagligt.

Hypnoterapi för oro kommer att förändra ditt liv. Men… hypnosen kommer inte att kasta ut symptomen genom fönstret, utan snarare följa dem nedför trappan och ut genom dörren. Det är en gradvis process, men en slutgiltig. Det handlar om att skapa en ny verklighet, en ny sanning. Skapa en frihet, som gör att du slipper kontroller allt och alla runtomkring dig. Frihet kommer nämligen inifrån och det är den enda frihet som gäller. Vi är maktlösa i att kontrollera hur andra människor tänker, känner och agerar, för att få oss att må bra och känna oss trygga. Däremot, när vi kan kontrollera vår inre verklighet, genom att skapa en helt ny sanning i vårt undermedvetna sinne, en som tillåter oss att slappna av och komma in i livets flöde, med självförtroende, tillit och positiva förväntningar, då har vi kontroll på riktigt och därmed riktig frihet.