HUR DU SKAPAR TÅLAMOD


Ibland kommer jag bjuda in någon av mina samarbetspartners och inspirationskällor att dela med sig av sin kunskap. Denna gång delar Birgitta Granström med sig om sina tankar kring tålamod.

TÅLAMOD innebär väntan och väntan är tidsperioden du tillbringar i passion och tillit. Tillit är din intuitiva känsla du har om att allt kommer att bli det bästa. Förkortar du väntetiden och försöker uppfylla dina visioner omedelbart så behöver du varken tillit eller passion, men då får du uppleva negativa känslotillstånd som ofta tar dig i en riktning du inte vill.


10 symtom på bristande tålamod:

  1. Irriterad
  2. Upprörd
  3. Frustrerad
  4. Bitter
  5. Ängslig
  6. Utbränd
  7. Nervös, spänd
  8. Stressad
  9. Missförstådd
  10. Tar för mycket ansvar


När det brister i ditt tålamod känner du dig missnöjd med dig själv. Du är missnöjd därför att du inte tycker att du utvecklas och det får dig att tvivla på om du verkligen kommer att lyckas. Du blir frustrerade och lättirriterad. De här negativa känslotillstånden leder ofta till att du känner dig missförstådd och upplever att andra människor inte supportar i dig i dina projekt, tankar och idéer. De här känslorna kan driva dig till att bli upprörd och du tar på dig alldeles för mycket ansvar för andra ska uppleva detsamma som du. I värsta fall uppstår en bitterhet över att ingen finns där för dig. Du skyller på att det är på grund av omgivningen du inte fullföljer dina planer och hamnar i ett flöde av självsabotage.

ACCEPTERA ATT DU ALDRIG KOMMER HINNA MED ALLT

Du som saknar tålamod tycker ofta att du borde kunna göra saker fortare och bättre än vad du gör. Du tycker att du har förutsättningar för att uträtta något på ett smartare och snabbare sätt. Du tycker att du har så mycket att uträtta att du tror att du aldrig kommer att lyckas få allting gjort. Det är helt rätt. Det är bara att acceptera att du aldrig kommer att hinna allt det du har på dina listor och i dina tankar.

Skulle du hinna med att göra allt så är du i en alldeles för bekväm situation och risken är stor att du blir uttråkad. Att inte hinna med allt är ett tecken på att du lever din (eller i alla fall) nära din potential.

TÅLAMOD GER DIG LIVSENERGI


Du har säkert märkt att när du börjar närma dig och du är nästan klar med ett "projekt" så uppfinner du något som gör att din lista fylls på med nya saker. Brist på tålamod är alltså en generator av nya idéer som håller dig igång och förser dig med livsenergi. Tricket är att stanna kvar i passion för pågående projekt och se till att de blir slutförda. För att slippa hamna i självsabotage och aldrig slutföra behöver du veta i vilken fas dina olika projekt befinner sig. Här kan du träna in fjärilsstrategin.

Lista dina projekt som du har i ditt liv. Sortera dina projekt enligt de nedanstående fyra faserna.

FJÄRILSSTRATEGIN
 

1. ÄGGET. Är det här projektet bara en idé som precis har fötts? Precis som ett fjärilsägg kan idén behöva ligga och mogna ett tag. Du behöver inte göra något just nu, idén ska växa till sig först. Ha tillit till att om idén ska födas, så kommer det att ske när tiden är mogen. Stressen att du behöver åtgärda direkt kan därmed tas bort. Kravet på att verkställa försvinner. Du ska bara skydda idén och låta den växa.

2. LARVEN. När ägget blir en larv. Fatta beslut om vad det här projektet ska bli. Ska det bli något? Är det värt att lägga ned mer tid på det? Är det meningen att larven ska bli en fjäril till slut?

3. PUPPAN. Vad behöver du göra med det här projektet för att verkligen kunna förverkliga det? Det är inte tid att lansera än, du behöver fortfarande utveckla projektet.

4. FJÄRILEN. Tillåt projektet att flyga. Du är klar att dela projektet med världen.

Många gånger har du så bråttom att du inte hinner uppleva och njuta av det du har uppnått och lyckats med. Tålamod innebär att du uppnår resultat varje dag som tar dig i riktning mot dina stora visioner.

PASSION OCH TILLIT SKAPAR FLOW
 

Ju längre tidsperioden är för förverkligande ju mer passion och tillit kan du addera. En lång väntan med mycket passion och tillit ger dig flow i tillvaron. Väntan är vägen till hur du uppnår ett bestående flow och synkronicitet i ditt liv. Flow uppnår du när du utvecklar tilliten till att det du vill förverkliga kommer att bli verklighet. Med passion till dina projekt så blir det lättare att vara i tillit och när du har tillit så uppstår passion. (En tämligen behaglig uppåtgående spiral. När du accepterar att du aldrig kommer att hinna med allt så försvinner rädslan för att förlora det du väntar på, om det tar för lång tid.

Så vilka projekt ska du släppa helt och vilka ska du låta växa tills de är mogna att få flyga?