Hur din verklighet skapas

KUNSKAP - hämta in och processa information.

FÖRSTÅELSE - förstå informationen, se mönster och sedan fatta beslut utifrån den information du haft möjlighet att hämta in.

VISDOM - Vad du gör med det du har förstått. Detta är handlingsstadiet. Att handla utifrån det beslut du tagit, som baserats på den information du har haft möjlighet att hämta in. 

Visdom handlar alltså inte om något du ”bara vet”. Visdom handlar inte om kunskap eller förståelse. Visdom handlar om action. 

KUNSKAP + FÖRSTÅELSE = VISDOM (ACTION)

Därför är det viktigt att du puttar in rätt saker för att få ut rätt action i slutändan. 

FYSISK MANIFESTATION - din skapade verklighet som baseras på dina handlingar (action), som baseras på din förståelse (dina val och tolkningar), som baseras på din kunskap (vad du har hämtat in för information och hur du har processat den informationen). 

KUNSKAP + FÖRSTÅELSE + VISHET = FYSISK MANIFESTATION (DIN VERKLIGHET)