Sover du? 

 

Okunnighet betyder att inte ha kunskap. Informationen finns helt enkelt inte tillgänglig. Ignorans betyder att ha kunskap. Inneha informationen, men ignorera/bortse från den. 

Esoteriska filosofer idag menar att stora delar av mänskligheten lever i ignorans. Vi har kunskapen överallt runt om kring oss och framför allt inom oss, om hur vi kan leva ett meningsfullt och kärleksfullt liv, men vi ignorerar den kunskapen. Vi är i trans eller hypnos och ser inte vad som verkligen sker. Visste du att ordet hypnosis (engelska) kommer från grekiskan och betyder i sitt ursprung "nedtryckt kunskap". Hypo betyder under eller nedtryckt och nosis betyder kunskap. Vi människor är alltså i en ständig hypnos, en ignoranslik sömn, där vi trycker ned den kunskap som egentligen alltid funnits inom oss. Tänk om du fick tillgång till den kunskapen? 

Så hypnos i terapiform är inget farligt, du är redan i hypnos - varje dag. Däremot kanske du skulle vilja vakna upp och se din värld med helt nya ögon.