Lagen om motsatt effekt

Precis som fysiska lagar finns det mentala lagar. När det kommer till vårt sinne och då framför allt vårt undermedvetna sinne, är en av de viktigaste mentala lagarna ”lagen om motsatt effekt”.

Lagen om motsatt effekt fungerar så här: ju större medveten ansträngning, desto mindre undermedveten respons. Eller så här: när viljan (medvetna sinnet) och fantasin (undermedvetna sinnet) är i konflikt, så vinner alltid fantasin. Exempel: Du ska hålla en presentation för dina kollegor på jobbet och detta är inte din styrka. Din medvetna logik säger att det inte är något att oroa sig för och din viljestyrka gör att du ställer dig upp och genomför din presentation, men samtidigt säger ditt undermedvetna med sin fantasi att något kan gå fel och i värsta fall målar ditt undermedvetna upp alla möjliga hemska scenarier. Känslorna drar iväg med dig och du vill helst bara försvinna ner i ett hål i golvet. Den undermedvetna fantasin om vad som kan hända har helt enkelt kidnappat den medvetna logiken.

Det undermedvetna sinnet är mycket kraftfullare än det medvetna sinnet och det undermedvetna är dessutom din ”inre beskyddare”. Det undermedvetna sinnets primära funktion är att förhindra att du far illa och det undermedvetna lär sig och kommer ihåg regler och beteenden för att du inte ska bli skadad. Dessa regler och beteenden har skapats utifrån hur du emotionellt har reagerat på händelser tidigare i livet, oftast i barndomen. Varje situation som påminner det undermedvetna sinnet om barndomshändelsen behandlas utifrån den regel som skapades vid just det tillfället. Denna regel förstärks sedan och blir en vana, någonting du bara gör automatiskt utan att tänka.

Lagen om motsatt effekt betyder att vid varje medvetet försök från din sida att vilja ändra en vana, blir det undermedvetna sinnets automatiska respons att göra våldsamt motstånd, för det skulle innebära att överge ”regeln” som det undermedvetna lärt sig. Eftersom det undermedvetna vill skydda dig så vill det inte överge regeln, för då finns risken att du ”blir skadad”. Så när du försöker att ändra den automatiska responsen, den inbitna vanan, ser det undermedvetna sinnet det som en attack och gör motstånd. Detta är lagen om motsatt effekt.

Varje klient som kommer till mig har ett undermedvetet problem. Om problemet hade suttit i det medvetna sinnet skulle personen bara bestämt sig för att ändra på förutsättningarna och löst problemet för länge sedan. Personen kanske medvetet vill/vill sluta göra något, men det undermedvetna har en helt annan agenda. Detta har ofta pågått i många år och personen tror att om han/hon bara försöker mer, skulle han/hon kunna ändra det. Men ju mer personen försöker, desto mer envist blir problemet. Många klienter är extremt frustrerade att de inte kan kontrollera problemet och komma framåt på ren vilja, men det är exakt så lagen om motsatt effekt fungerar. Ett bra exempel på detta är när du har insomningsproblem. Sömn är helt och hållet en undermedveten process och när du säger till dig själv att du måste sova och kämpar för att somna, så blir det exakt motsatt effekt. Ju mer du försöker, desto vaknare blir du.

Lagen om motsatt effekt har också en stor inverkan på vad vi säger till oss själva och det är viktigt att veta att vad vi än säger till oss själva – måste/borde göra, känna eller tänka alternativt borde inte/får inte göra, känna eller tänka – så uppstår motsatsen. Jag måste sova, leder till att du vrider och vänder dig i sängen. Jag får inte känna mig nervös, stärker det oroliga tillståndet.

Det fantastiska med hypnos är att du kan gå förbi lagen om motsatt effekt, genom att göra kraftfulla och positiva förändringar utan kamp. Genom att skifta det undermedvetna fokuset kan du enkelt börja använda lagen om motsatt effekt på ett positivt sätt. Att använda medveten press och vilja för att skapa förändring är ofta väldigt ansträngande. Äkta förändring sker i det undermedvetna och när det motiveras på rätt sätt, kan förändringen ske med väldigt liten ansträngning. 

Välkommen till mig för effektiv coaching av ditt undermedvetna! 

Kommentera gärna inlägget: