Känner du dig känslomässigt avstängd? Då känner du redan!

En del av mina klienter säger att de är avstängda, har svårt att uppleva känslor. Men om du kan känna att du är avstängd eller känslomässigt avtrubbad, då är du faktiskt medveten i just det ögonblicket och du känner något.

Tänk på det ett ögonblick. Människor som är känslomässigt avstängda är oftast inte medvetna om att de är detta. Så någon som kan spåra och uppleva sin egen känslomässiga avstängdhet, kan därmed faktiskt känna något. Jag tror att de blandar ihop känslor (vad som pågår) på ett mer upplevelsemässigt sätt med den förkroppsligade emotionella känslan av livskraft och vitalitet. De blandar ihop den emotionella energin med förmågan att känna. De kan helt enkelt inte känna i kroppen.

Jag vet att det finns en mängd olika förklaringsmodeller kring skillnaderna mellan emotioner och känslor, men just i detta fall väljer jag att definiera känslor som den medvetna upplevelsen, din förmåga att bevittna och uppleva vad som pågår inom dig. Emotioner väljer jag att definiera som hela känsloreaktionen. När du upplever dig känslomässigt avstängd så kan du bevittna fenomenet och känna avsaknaden av känslor (vilket därmed också är en känsla), men du har inte kontakt med bränslet att uttrycka dig själv. Energin och emotionen i kroppen rör sig inte så fritt som de skulle vilja. Känslan landar inte i kroppen på samma sätt.

Så om du anser att du är avstängd, så behöver du komma ifrån idén att du inte känner något och istället lära dig att komma in i en mer kroppslig energiupplevelse.

Att vara medveten om att du är avstängd, är en dörröppning att känna mer. Att känna sig avstängd är också en känsla. Du gör det alltså redan – känner. Du har en insikt, men känner det inte i kroppen än. Det är skillnad. Du är i kontakt med känsloupplevelsen, men har inte förkroppsligat den än.

På min workshop BYGG EN LYCKLIGARE HJÄRNA får du bl.a. lära dig att öva upp din hjärna och din kropp att komma mer i kontakt med positiva känslor för att må bättre.

För dig som vill djupdyka mer
Det finns många olika förklaringar på vad skillnaden är mellan känslor och emotioner. En enkel förklaring är att emotionen är hela känsloreaktionen medan känsla är den medvetna upplevelsen. Emotioner kallas de impulser som den limbiska hjärnan ger upphov till. Känslor kallas de emotioner som neocortex blir medveten om. En del menar att även om vi kan vara medvetna om våra emotioner, så når inte alla emotioner som finns i kroppen vårt medvetna sinne, emotioner är ofta kopplade till vår historia, oftast är de starkare och känns mer i kroppen. Känslor är det vi medvetet känner just i detta nu, saker vi fokuserar och tänker på och som skapar olika känslouttryck. 

Kommentera gärna inlägget: