god karma - dag 28

Jag läste att dagens språkbruk någonstans har banaliserat själva begreppet ”löfte”. Ett löfte blir en målsättning blir en vilja. Det tunnas ut, så att säga. Idag ska du tänka på den andra personens tolkning, och göra något som denne kanske förväntat eller hoppats på.

Kommentera gärna inlägget: