Från SHIT till SHIFT

Många tror att de inte kan kontrollera sina känslor. Men du kan kontrollera din kropp. Du kan välja din fysiologi, ditt mentala fokus och ditt inre språk (dina tankar). Eftersom du kan bestämma över dessa, kan du också bestämma över dina känslor. Det handlar inte om positivt tänkande eller att fejka dina känslor. Det handlar om att förstå vad du redan gör för att ha de känslor du redan har, och att göra små förändringar för att må bättre.

För att du ska vara deprimerad krävs det vissa saker av din kropp. Människor som är deprimerade har en fysiskt ihopsjunken hållning, de försätter sig själva i det negativa tillståndet genom att mentalt fokusera på det och de säger tysta negativa tankar om sig själva och sin situation. Om du sedan har gjort detta länge, har du förmodligen blivit riktigt bra på det. Kanske till och med en mästare.

Vad säger du till dig själv när du är deprimerad? Vad fokuserar du på? Blunda och lyssna och lägg märke till dina tankar.  

Om jag skulle säga till dig att det bara är att sluta att vara deprimerad, hur skulle du reagera då? När jag säger detta till mina klienter blir de ibland upprörda. De skyddar nämligen sin rätt att vara deprimerade genom att bli arga. Varför? Därför att depressionen möter ett känslomässigt behov.

Vad kan du göra för att förändra ditt negativa sinnestillstånd?
Det första steget är att förstå att omgivningen inte är orsaken till ditt negativa tillstånd. Det är ett tillstånd du själv skapar, ett tillstånd som du kanske tycker dig ha rätt att vara i, på grund av olika anledningar.

Det finns saker du kan göra som inte är kompatibla med depression. Blunda och plocka fram ett riktigt positivt minne. Kliv in i minnet helt och fullt, precis innan det når sin högsta punkt av positivitet. Precis innan peaken. Se, hör och känn det du gjorde där. Tillåt din kropp att ta in hela upplevelsen, känna allt och lägg märke till hur din fysiologi, ditt mentala tillstånd och dina tankar förändras. Lägg märke till vad det är för positiv känsla du upplever som allra starkast.

Vad du gör just nu är att du styr dina känslor. Du har lagt det negativa tillståndet bakom dig, om än bara för en stund. Om du har svårt att lägga saker bakom dig, vad sägs om att inte lägga detta positiva tillstånd bakom dig? Tänk om detta positiva tillstånd var konstant framför dig, att känna denna positiva känsla varje dag? Skulle det vara ok?

Fundera på om du kanske har varit selektiv i vilket förflutna du lägger framför dig och vilket du lägger bakom dig? Ibland ser vi nämligen inte att det finns andra känslomässiga valmöjligheter. Att vi har möjligheten att välja våra känslor och därmed vårt tillstånd. Men nu när du vet att du faktiskt kan välja själv, vad gör det för skillnad för dig?


Kommentera gärna inlägget: