Väskan i galaxen

Vi vill gärna tro att vi är rationella varelser med fullständig kontroll över oss själva. Fram till för ungefär 150 år sedan så hade den idén också stöd av vetenskapen. Idag vet vi att vi till stor del styrs av krafter som ligger utanför vår medvetna kontroll. När vi har agerat, så bygger vi ofta upp en berättelse om hur och varför vi har agerat på ett visst sätt för att verka rationella i efterhand.

Vår inre galax
Den rationella förmågan finns i ett område i hjärnan som kallas prefrontala barken och dess kapacitet är extremt liten. Om man tänker sig hjärnan stor som en galax, då motsvarar vår rationella kapacitet ungefär utrymmet som får plats i en liten väska, enligt hjärnforskaren David Rock.

If you think of your whole brain’s information processing power as equal to the milky-way galaxy, the pre-frontal cortex can handle only about a cubic foot of that information. - David Rock, författare och hjärnforskare

Idag erbjuds det många råd och strategier hur du kan ta tag i ditt liv. Tyvärr har vi inte mycket plats i vår lilla väska. Men om du använder ett starkt teleskop (som till exempel hypnos) kan du skapa större förståelse hur galaxen fungerar, och då finna fler svar och möjligheter utspridda längs Vintergatan. 

Kommentera gärna inlägget: