Myter om fetma skjuts i sank av forskare

Många tips att gå ned i vikt är helt fel, visar ett nytt forskningsprojekt från University of Alabama, där bland annat den danska läkaren Arne Astrup från Institut for Idræt og Ernæring vid Köpenhamns universitet, har medverkat.


Forskarteamet på University of Alabama har gått igenom den vetenskapliga litteratur som finns inom området och jämfört den med det som skrivs i medierna kring viktminskning, för att skilja på vad som är myter och vad som är vetenskapligt dokumenterade fakta.


Forskarna konstaterar att det inte bara är i veckotidningar och på Facebook som myterna förekommer, utan till och med hos myndigheter som WHO och Sundhetsstyrelsen i Danmark. Att myterna förekommer hos myndigheter påverkar folkhälsan, friskvårdsrekommendationerna och politiska beslut inom området.

 

Folk hör det de vill höra
Varför blir myterna sanningar till slut? En förklaring är "the exposure effect" som innebär att om ett budskap blir repeterat länge nog, så tror vi på det. En annan faktor är att vi tenderar att tro på information som bekräftar våra egna åsikter.

 

Vilka är de 5 största myterna?
Myt: Det är viktigt att sätta upp realistiska mål för att gå ned i vikt, annars löper du en större risk att ge upp.
Fakta: FEL. Flera studier dokumenterar att personer som sätter mer ambitiösa mål, klarar sig bättre.

 

Myt: Det är bättre att gå ned i vikt långsamt, för det motverkar att man lägger på sig kilona igen.

Fakta: FEL. Personer som går ned i vikt snabbt är bättre på att behålla sin nya vikt – också efter flera år.

 

Myt: Patienter som känner sig redo att gå ned i vikt, är mer benägna att göra nödvändiga livsstilsförändringar och därför bör friskvårdspersonal mäta varje patients motivation.
Fakta: FEL. Studier visar att mäta patienternas motivation varken förutsäger viktminskning eller stödjer att detta sker.

 

Myt: Idrott i skolan spelar en viktig roll för att minska och förebygga fetma bland skolbarn.
Fakta: FEL. Idrott i skolan har många hälsofördelar, men verkar inte motverka fetma. Det kan eventuellt spela en väsentlig roll i kombination med andra insatser, men vetenskapen ger inga belägg för detta.

 

Myt: Amning skyddar barn mot fetma senare i livet.
Fakta: FEL. Amning är bra för både mor och barn på många sätt, men studier på området visar inte att det skyddar mot fetma senare i livet.

 

En säker vinnare!
Det säkraste kortet att gå ned i vikt är helt enkelt att skära ner antalet kalorier du stoppar i dig. Även om regelbunden motion kan underlätta viktminskningen är det fortfarande viktigast att förbränna mer än du stoppar i dig.

 

Forskningsresultaten är publicerade i New England Journal of Medicine.
Källa: dr.dk

 

Vill du ha hjälp på vägen?
Hypnotic Gastric Band är ett sätt att programmera om hjärnan till att återställa hjärnans signaler på hunger och mättnad. Boka tid här för viktminskning Malmö.

Kommentera gärna inlägget: