Hypnos kan effektivt behandla IBS

IBS (Irritable bowel syndrome) är ingen farlig sjukdom, men oftast smärtsam. Ca 15% av Sveriges befolkning har sjukdomen och det finns ingen behandling som fungerar för alla. För en del räcker det med att ändra sin livsstil och får medicin, för andra har det fram tills nu inte funnits någon effektiv behandling. Nu kan forskare vid Sahlgrenska akademin i två studier visa att hypnos både effektivt behandlar och ger bestående lindring även för de med svår IBS.


Hypnosbehandling mot IBS har funnits sedan mitten av 80-talet men varit begränsat till högspecialiserade hypnoterapicenter. Nu ville forskarna att vanliga psykologmottagningar och sjukhus skulle kunna erbjuda hjälp för IBS-patienter och har följt 346 patienter. Behandlingen gick ut på att patienten själv fick lära sig att sätta sig i hypnos och på så sätt kontrollera sina symtom.


Studie 1
I den första studien behandlades 138 patienter med hypnoterapi en timme i veckan i tolv veckor, medan resterande fick allmänna råd om kost och avslappningsövningar. I gruppen som fått hypnos fick 40 procent av patienterna lindrande symtom jämfört med 12 procent från den obehandlade gruppen.


Studie 2
I den andra studien följde man upp 208 patienter som tidigare fått hypnoterapi, och den visade att 85 procent fortfarande hade effekt av behandlingen upp till sju år senare – och att de fortfarande använde tekniken de lärt sig.


I dagsläget vet man inte om hypnos kommer att bli en rekommenderad behandling i framtiden. Det är en resurskrävande behandling eftersom den tar tid.

 

Källa: Aftonbladet

Kommentera gärna inlägget: