Ny studie visar att förmågan att gå in i hypnos kan sitta i hjärnan

Det diskuteras flitigt i hypnoskretsar om alla kan bli hypnotiserade eller inte och man inte alltid överens. Den generella inställningen är dock att de flesta kan bli hypnotiserade, om de tillåter det.


Nu visar en ny studie från Stanford University School of Medicine att hjärnan på individer som inte kan bli hypnotiserade skiljer sig från dem som har lättare att gå in i trans. Forskarna använde MRI (magnetröntgen) för att undersöka aktiviteten i tre olika hjärnnätverk hos 12 vuxna som var enkla att hypnotisera och 12 som inte var det.


Hjärnnätverken var:

  • Standardnätverksläget som används när personen inte tänker på något särskilt, utan låter tankarna spontant vandra runt. Hjärnan arbetar utifrån material som redan lagrats i hjärnan med dagdrömmar eller ostrukturerat tänkande, men fortfarande i vakentillstånd.
  • Uppgiftslösningsnätverket som används när personen bearbetar yttre intryck eller arbetar med att inriktat lösa speciella problem.
  • Nätverket som används för prioriteringar och att bestämma om något är viktigare än något annat.

Hjärnscanningarna visade att båda testgrupperna hade ett aktivt standardnätverksläge, men de som var enkla att hypnotisera hade större utbyte mellan uppgiftslösningsnätverket och det nätverket som ansvarar för bedömningen av vad som är viktigast.


Hypnosens positiva effekter
Enligt forskarna i studien visar hypnosen att den kan hjälpa till att kontrollera känslor och beteenden, användas för att behandla smärta, fobier, stress och oro.


Dr. David Spiegel, professor inom psykiatri och beteendevetenskap, menar att studien ger en möjlighet att identifiera hypnos och vad som händer i hjärnan och därmed kasta ljus över hur hypnos fungerar och hur det mest effektivt kan användas för att behandla patienter. Spiegel menar också att ca 25% av de klienter han träffar inte kan bli hypnotiserade och hans slutsats är att det måste handla om det som händer i hjärnan.


Studien publicerades oktober 2012 i journalen Archives of General Psychiatry.

 

Kommentera gärna inlägget: