Personlig utveckling med hypnos

SJÄLVFÖRTROENDE OCH SJÄLVKÄNSLA
Självkänslan är hur du upplever dig själv och ditt eget värde. Den är din grund. Självförtroende handlar om vad du kan och hur du förhåller dig till det du kan. Det du är duktig på och att du verkligen tror på att du är duktig på det du gör. Självförtroendet varierar beroende på situation och krav. Jag brukar säga att alla har ett självförtroende, men ibland är det fläckvis. Du kan t.ex. ha ett starkt självförtroende när det gäller ditt arbete, men ha ett svagt självförtroende när det gäller ditt utseende.


Självkänslan och självförtroendet stöder varandra. En god självkänsla gör att du inte tvivlar på ditt värde när du möter en situation där du saknar självförtroende. Men om det ofta uppstår situationer där du upplever att du inte kan klara av saker och du upplever en känsla av att inte räcka till, kan även din självkänsla bli svagare.


Självkänslan byggs upp genom att bli bekräftad, älskad och bemött som den unika person du är. Självförtroendet stärks när du får rimliga krav på dig och du upplever att du själv kan klara av att hantera saker.


PERSONLIG UTVECKLING I HYPNOTERAPI
I hypnoterapin stärker vi din självkänsla och förändrar din syn på dig själv och ditt värde. Vi stärker självförtroendet så att du upplever att du räcker till och kan klara av allt du möter. Genom kraftfull omprogrammering i det undermedvetna med fokus på det du vill uppnå, skapar du en permanent förändring i ditt liv. Du släpper det förflutna och ser framåt. Du blir trygg, stark och agerar och reagerar balanserat. Du skapar tillit och självrespekt, vilket leder till att du gör bra val i livet. Du får en klarhet i vem du är, vad du vill och du får bränsle att nå hela vägen fram till ditt mål. Du släpper fram livslust och energi.


Jag arbetar med både svenska och utländska klienter. Mitt fokus är dock personlig utveckling Skåne.


Personlig utveckling Malmö, nära flygbussarna, tågstationen, busstationen.

Kommentera gärna inlägget:

Senaste inlägg

Bloggarkiv