Depression behandling

Livet innehåller alla sorters känslor. Det är naturligt att ibland uppleva negativa känslor som till exempel ilska, sorg, rädsla, frustration och oro. Om vi t.ex. avslutar en relation, är det normalt att både uppleva sorg och ilska. Om vårt barn ligger på sjukhus är det normalt att oroa sig.
Problemet är när vi fastnar i negativa känslor och inte kan ta oss vidare. Eller om känslorna vi bär på inte står i relation eller proportion till situationen vi befinner oss i. Ofta bär vi på gamla känslor som t.ex. skuld, skam, ilska, svarssjuka, rädsla, frustration, oro, ångest och oro och detta för något som kanske hände för länge sedan och inte är aktuellt idag.


Negativa känslor som sitter fast och saknar relevans kan hindra oss i livet. Fastlåsta känslor kan leda till depression och en känsla av total meningslöshet.


Hypnos är en effektiv depression terapi där vi ser till att de negativa känslorna släpper taget. Vi omprogrammerar och ser till att släppa in det positiva i livet.

 

Om du använder alternativa behandlingsformer vid depression, som till exempel depression hypnos, rekommenderar jag alltid att detta sker i samråd med läkare.


Kontakta mig här

 

Kommentera gärna inlägget:

Senaste inlägg

Bloggarkiv