Är du responsible?

När vi säger ansvarig (responsible) menar vi oftast att vi ska försäkra om att ett specifikt resultat nås. Då gillar jag mer originaltanken med ordet responsible – möjlighet att respondera (able to respond).

 

I mitt arbete som hypnoterapeut möter jag många klienter som bär ett tungt ansvarsok. Ansvar för sig själv, familjen, jobbet, ekonomin...... De är ansvariga för att resultat ska nås, både privat och på jobbet. Och det är här det blir klurigt. För att kunna vara ansvarig i den mening som vi använder ordet, behöver vi ha befogenheter – vi behöver power. Om du ger mig ansvar för något, men utan att ge mig befogenheter eller medel att göra det, då upplever jag mig maktlös.


Om vi istället väljer responsible i bemärkelsen att ha möjlighet att respondera, då agerar vi i nuet och i det som vi själva har möjlighet att påverka. Du tar inte ansvar för att säkerställa resultat som du inte rår över.

Kommentera gärna inlägget:

Senaste inlägg

Bloggarkiv