Varför vi är rädda för kreativa idéer

Vi säger ofta att vi vill ha mer kreativa medarbetare, fler kreativa idéer och lösningar. Men vill vi egentligen det? Studier visar istället att kreativa idéer oftare förkastas till förmån för enhetlighet och konformitet.


I en nyligen gjord studie (2011) testade man idén om att det finns en klyfta mellan vad folk säger om kreativitet och vad de undermedvetet tycker om kreativitet. Man använda samma test som när man bedömer omedveten rasism. Psykologer har funnit att man kan mäta omedveten rasism i vissa människor, även om de säger sig vara icke rasistiska. Samma test användes nu för att undersöka undermedvetna fördomar om kreativitet.


Det man fann var att när människor kände sig osäkra var de mer benägna att tänka negativt kring en kreativ idé och att de också hade svårare att acceptera en kreativ idé. Detta stödjer tanken att människor inte alltid gillar kreativa idéer eftersom de tenderar att öka osäkerheten. Något kan gå fel. Vi människor tycker inte om att känna oss osäkra och gör allt för att komma bort från denna obehagliga känsla.


Vad vi glömmer bort är att kreativitet alltid innehåller element av osäkerhet. Vi försöker göra något som inte gjorts förut. Vi behöver förstå att det är fullständigt naturligt att känna rädsla och osäkerhet inför nya idéer. När vi sedan uppbådar modet att genomföra idén, stärker det vår självkänsla och boostar ytterligare kreativitet.

Kommentera gärna inlägget:

Senaste inlägg

Bloggarkiv