Sugen på att byta jobb?

En av tre svenskar funderar på att säga upp sig. Vi vill arbeta på företag som kan erbjuda oss bättre villkor. Enligt Regus Nordics nya undersökning kommer företag som inte kan erbjuda tillräckligt starka incitament åt sina anställda att inom kort stå inför en ”brain-drain” – en begåvningsflykt där de blir av med sina bästa medarbetare. De vanligaste orsakerna till att vi vill byta jobb sägs vara brist på kommunikationen från högsta ledningen och för stor arbetsbörda. Brist på visioner och dåliga möjligheter att klättra inom företaget, trots goda resultat, var också vanliga anledningar till att svenskarna ville säga upp sig.

 

Bättre villkor
I takt med att ekonomi återhämtar sig kommer vi att vilja arbeta på företag med bättre villkor, vilket inte alltid är detsamma som högsta möjliga lön. Jag tror att värderingar och ambition kommer att spela en stor roll i framtiden. Vi vill arbeta för företag som har en ambition eller vision som är något mer än bara egennyttan. En ambition eller vision vi kan känna igen oss i och där vi känner att vi utför något meningsfullt. Vi vill också arbeta för företag som speglar våra egna värderingar. Om våra egna värderingar krockar med företagets får det oss att tappa glädjen och motivationen. Vårt personliga varumärke måste helt enkelt stämma överens med företagets varumärke.


Fem vanligaste orsakerna till att vi säger upp oss
1. Brist på kommunikation och engagemang från högsta ledningens sida (42 %)
2. För stor arbetsbörda (37 %)
3. Ingen befordran trots goda arbetsresultat (33 %)
4. Brist på visioner hos företaget (31 %)
5. Otrevliga kollegor (29 %)


Kommentera gärna inlägget:

Senaste inlägg

Bloggarkiv