Hur delar vi med oss?

Apsis nya enkätresultat visar att sociala medier inte är ensam kung av vidarespridning.

Apsis ställde följande fråga: Hur tipsar du oftast en vän om en sak på Internet?

 

Svarsalternativen var:

1. Genom en ”tipsa en vän”-ruta
2. Genom en delningsknapp för sociala medier (ex. Facebook, Twitter)
3. Genom att själv publicera en länk på en social plattform
4. Genom att själv publicera en länk via en chattklient
5. Genom att själv skicka vidare en länk via e-post
6. Genom att ringa
7. Genom att träffa personen på riktigt
8. Annat sätt
9. Jag tipsar inte mina vänner

 

Och vinnaren är …
1082 personer deltog i undersökningen.”Att själv skicka vidare en länk med e-post” vann med hela 34,2 %. Med 18,2 % av rösterna tog alternativet ”Genom att träffa personen på riktigt” hem andraplatsen. Än så länge är vi alltså inte helt digitala.

Vissa av alternativen kan slås samman och då blir fördelningen:
E-post: 43,4 %
Offline: 27,7 %
Sociala medier: 17,5 %

 

Ska vi ta för givet att folk faktiskt sprider saker?
Enligt undersökningen tipsar 92,6 % av oss våra vänner om saker vi sett på Internet. Det finns alltså en stor potential för att just ditt budskap ska spridas vidare, om du gör rätt.

 

Är e-posten kung i alla åldrar?
Nej, för 15- till 22-åringar kniper e-posten endast en tredjeplats. Det svarsalternativ som får flest röster är faktiskt nummer 7 (genom att träffa personen på riktigt). Ett analogt svarsalternativ kniper alltså förstaplatsen hos en generation som är mer känd för att vara uppkopplad än nedkopplad. Slår man ihop de svarsalternativ som rör sociala medier, är detta ändå den vinnande kategorin. 


Om vissa av alternativen slås samman blir fördelningen:
Sociala medier: 39,2 %
Offline: 30 %
E-post: 22,3 %

 

Nyckeln är att hitta rätt mix anpassad efter din målgrupp Och glöm inte – de flesta människor vill dela med sig. 

 

Hela artikeln hittar du här

Kommentera gärna inlägget:

Senaste inlägg

Bloggarkiv